DỊCH VỤ TƯ VẤN, KÊ KHAI THUẾ HÀNG THÁNG

Ngoài các dịch vụ tư vấn về pháp luật, Liên Minh Law Firm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động về lĩnh vực thuế với dịch vụ thiết thực, hiệu quả và bảo mật:

 1.  Dịch vụ tư vấn Kế toán, Thuế:
 •  Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán
 •  Tư vấn cơ cấu kinh doanh nhằm mục đích tính thuế
   Tư vấn áp dụng các sắc thuế khi tiến hành kinh doanh
   Tư vấn các chế độ chính sách tài chính hiện hành
   Tư vấn xây dựng quy chế tài chính nội bộ doanh nghiệp

Dich-vu-ke-khai-thue-hang-thang

Dịch vụ tư vấn kê khai thuế hàng tháng

 1.  Dịch vụ kê khai Thuế hàng tháng:


thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam

 •  Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng
   Lập báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng hàng năm
   Lập hồ sơ, thủ tục xin hoàn thuế, giảm thuế, miễn thuế
   Lập báo cáo kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp năm
   Lập các báo cáo về quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp năm
   Tính, kê khai và xác định nghĩa vụ Thuế thu nhập cá nhân
   Chi phí thực hiện dịch vụ thỏa thuận và phù hợp với quy mô của Doanh nghiệp. Sau khi khảo sát hồ sơ tại doanh nghiệp, thì chúng tôi sẽ gửi danh mục công việc cần thực hiện cụ thể và báo giá đến Quý khách hàng!

 

Các Bình Luận:

Bình luận: