Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, hiện trên giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh không còn mục ngành nghề của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các doanh nghiệp không cần phải đăng kí ngành nghề doanh nghiệp khá khi thay đổi. Bài viết này sẽ đề cập tới những thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

BANER9

Theo quy định của điều 32, Luật doanh nghiệp 2014, khi doanh nghiệp muốn thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đều phải thực hiện đầy đủ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của nhà nước.

Купить Белый Лысьва Về thời gian.

Kể từ ngày thay đổi ngành nghề kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp đó phải chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh.

http://tuhiepplazza.net/enemy/kak-bistro-otoyti-ot-amfetamina.html Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Đầu tiên, doanh nghiệp hoặc người đại dien doanh nghiệp phải chuẩn bị một thông báo có nội dung là thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng kí trước đó, biên bản về việc đăng kí thay đổi nội dung đăng kí ngành nghề, quyết định về việc thay đổi nội dung đăng kí. Sau đó không thể thiếu, đó là giấy ủy quyền cho một công ty luật chịu trách nhiểm thay đổi, thêm bớt, nội dung đăng kí ngành nghề kinh doanh.Đối với ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định, doanh nghiệp phải đề ra vốn điều lệ cao hơn vốn pháp định. Còn đối với những ngành nghề kinh doanh có chúng chỉ thì doanh nghiệp phải chú ý đảm bảo giấy chứng chỉ trong mỗi quá trình hoạt động.

Công bố nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh.

Theo quy định tại điều 33, Luật doanh nghiệp 2014, sau khi hoàn tất các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh, những thay đổi tương ứng của các doanh nghiệp đó phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng kí doanh nghiệp. Sau thời hạn được cấp giấy chứng nhận đã thay đổi được ngành nghề của doanh nghiệp là 30 ngày, doanh nghiệp phải thông báo ngành nghề của mình sau khi đã thay đổi, chỉnh sửa lên cổng thông tin quốc gia về đăng kí doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc thông báo lên cổng thông tin điện từ quốc gia về đăng kí doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày, doah nghiệp sau khi được thay đổi ngành nghề kinh doanh phải gửi công bố tới các cơ quan liên quan. Đó là cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý xã hội và các cơ quan nhà nước cùng cấp.

Trên đây là một vài nững thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh. Để được tư vấn rõ hơn cũng như có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho sự thay đổi, mời các bạn truy cập website: http://lienminhlaw.vn/#

Các Bình Luận:

Bình luận: