Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký kinh doanh

Trong quá trình đăng ký kinh doanh chúng ta luôn gặp phải những băn khoăn nhất định cần được giải đáp. Dưới đây là những câu hỏi phổ biến sẽ được http://lienminhlaw.vn/ trả lời một cách chi tiết nhất.

http://milliondollarincomes.com/friendly/kupit-skorost-kostroma.html Đăng ký kinh doanh là gì?

Có rất nhiều cách để định nghĩa cụm từ “đăng ký kinh doanh”. Tuy nhiên, để hiểu một cách cơ bản và đầy đủ nhất thì đăng ký kinh doanh là thủ tục phải tiến hành để thành lập doanh nghiệp. Những người sáng lập doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tới cơ quan đăng ký kinh doanh để được ghi nhận các vấn đề quan trọng của một doanh nghiệp.

http://www.flexinnovative.com/oil/kupit-met-sosnoviy-bor.html Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm những giấy tờ cơ bản sau đây:

– Tên doanh nghiệp.

– Trụ sở chính của doanh nghiệp.

– Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Vốn điều lệ, Vốn đầu tư và Tỷ lệ góp vốn trong doanh nghiệp.

– Thông tin của Chủ sở hữu công ty, của các Thành viên sáng lập, Cổ đông sáng lập.

– Thông tin của Người đại diện theo pháp luật.

– Thông tin về các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh (nếu có).

Больница Арзамас Thủ tục đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể diễn ra như thế nào?

  • Gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến cơ quan có thẩm quyền cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
  • Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện được nêu ra.
  • Nếu sau năm ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
  • Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý ngành kinh tế – kỹ thuật cấp tỉnh.

follow url Thủ tục đăng ký doanh nghiệp diễn ra như thế nào?

Để thực hiện đăng ký doanh nghiệp cần trải qua các bước sau đây:

  • Doanh nghiệp\Người thành lập doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
  • Doanh nghiệp\Người thành lập doanh nghiệp\Người được ủy quyền lấy số thứ tự để nộp hồ sơ.
  • Theo thời gian hẹn trước với tổng đài 1080 hoặc theo thời gian hẹn trên phiếu số thứ tự Người thành lập doanh nghiệp\Người được ủy quyền đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ hoặc để được tư vấn soạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
  • Sau khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được tiếp nhận người nộp hồ sơ có thể đăng ký dịch vụ trả kết quả tại nhà của Bưu điện Thành phố hoặc theo ngày hẹn trên biên nhận đến Phòng Đăng ký kinh doanh nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là một số câu hỏi thường gặp về thủ tục đăng ký kinh doanh. Nếu còn băn khoăn bất cứ điều gì, hãy liên lạc với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất.

Các Bình Luận:

Bình luận: