cùng nhau tìm hiểu về thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh tuy không quá phức tạp nhưng nếu không nắm rõ có thể gặp phải những rắc rối không đáng có. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về thủ tục này thông qua bài viết dưới đây.

go to link Thông tin cần lưu ý

 • Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ, không sử dụng kim bấm hồ sơ, các giấy tờ kèm theo phải sử dụng khổ A4
 • Doanh nghiệp có trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh
 • Doanh nghiệp phải đăng ký số điện thoại, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo hệ thống
 • Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác

Купить закладки шишки в Гатчине Trình tự thực hiện

 • Bước 1: chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định
 • Bước 2: đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, giải quyết hồ sơ
 • Bước 4: doanh nghiệp đến phòng Đăng ký kinh doanh nhận kết quả giải quyết hoặc nhận qua bưu điện

Cách thức thực hiện

 • Thực hiện trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Thực hiện thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

Thành phần hồ sơ

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp I-15 (người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định)
 • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
 • Bản sao hợp lệ của biên bản họp về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
 • Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự các mục trên)
 • Bìa hồ sơ (bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Doanh nghiệp chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện sau:

 • Đã đăng ký thông tin liên lạc bằng số điện thoại
 • Ngành nghề kinh doanh nằm trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Có đầy đủ thông tin về đăgn ký kinh doanh và đăng ký thuế
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ
 • Nộp đủ lệ phí

 

Các Bình Luận:

Bình luận: