Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn phòng đại diện của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu do bị mất, cháy, rách, nát hoặc tiêu hủy

 

 

Với sự hiểu biết toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh  tại Việt Nam. Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) có thể cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong mọi lĩnh vực. Trong đó có thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn phòng đại diện của Công ty. Qúy khách hàng có thể tham khảo một só thông tin dưới đây:

cap-lai-giay-phep-kinh-doanh

Анти тест на наркотики Thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

http://www.vbiservices.co.uk/wrest/kupit-amfetamin-raychihinsk.html 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

  • Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  •  Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:


thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

+   Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+   Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+   Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

2. Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện.


thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam

3. Thời gian giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

4. Cơ quan thực hiện

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.
  • Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

Các Bình Luận:

Bình luận: