Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu hiện nay đang rất phổ biến bởi không chỉ có cá nhân mới là người có quyền quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, giữa cá nhân và tổ chức làm chủ sở hữu khi đăng ký thay đổi chủ sở hữu pháp luật có quy định khác nhau. Nếu có yêu cầu cần tư vấn, Quý khách hàng hãy liên hệ với luật sư của Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) để được tư vấn một cách chi tiết và dễ hiểu nhất.

thay-doi-chu-so-huu-cong-tyyeu

http://anilenterprises.co.in/whereas/zakladki-kristali-v-kolchugine.html 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

  • Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  • Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+    Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.

+    Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Пропалин для собак
thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

+     Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

thay-doi-chu-so-huu-cong-ty

2. Thành phần hồ sơ

  • Thông báo về việc thay đổi Chủ sở hữu;
  • Bản sao các giấy tờ chứng thực hợp pháp:

+   Giấy CNĐKKD/Giấy CNĐKDN/Giấy CNĐT/Quyết định thành lập đối với tổ chức là chủ sở hữu mới

+    Giấy tờ chứng thực cá nhân; Quyết định cử uỷ quyền; Danh sách Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức

  • Hợp đồng chuyển nhượng vốn và các giấy tờ chứng nhận đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn
  • Điều lệ mới đã sửa đổi, bổ sung của Công ty


thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

3. Thời gian giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

4. Cơ quan thực hiện

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.
  • Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

Các Bình Luận:

Bình luận: