Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Bên cạnh những loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu thì hiện nay loại hình Công ty TNHH một thành viên do tổ chức thành lập và quản lý cũng đang rất phổ biến ở Việt Nam. Vậy thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được quy định ra sao và  khác với thủ tục đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu như thế nào? Và loại hình này có những ưu điểm và hạn chế gì? Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc nêu trên cho khách hàng khi có nhu cầu.

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

follow link 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

 •  Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
 •   Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

enter site
thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

 •  Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
 • Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

 • Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

 

Thủ tục đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ

2. Thành phần hồ sơ

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh. BM-HAPI-14-02
 •  Dự thảo Điều lệ Công ty.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật: Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân.
 • Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức và quản lý theo mô hình Hội đồng thành viên; kèm theo Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực của những người đại diện theo uỷ quyền. BM-HAPI-14-09
 • Bản sao hợp lệ Giấy CMND (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực của Người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình Chủ tịch công ty.
 • Các loại giấy tờ khác:

+   Văn bản uỷ quyền của Chủ sở hữu đối với người được uỷ quyền.

+   Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có                   vốn pháp định).

 •  Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

3. Thời gian thực hiện

05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

4. Cơ quan thực hiện

 •    Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
 •  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.


thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh
  Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

Các Bình Luận:

Bình luận: