Thủ tục đăng ký bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Khi có những thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH một thành viên cần thay đổi hoặc bổ sung do nhu cầu của người sở hữu thì Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) với sự am hiểu các kiến thức pháp lý và có nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình hoạt động sẽ đưa ra những tư vấn chuẩn xác và phù hợp với nguyện vọng của khách hàng.

thu-tuc-dang-ky-bo-sung-cap-nhat-thanh-lap-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien

http://www.8video.us/map/shishki-v-kamensk-shahtinskom.html 1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

  • Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.
  • Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

  • Phòng Đăng ký kinh doanh thụ lý hồ sơ, xin ý kiến của các cơ quan liên quan (nếu cần) trong quá trình giải quyết.
  •  Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ và chuyển cho Bộ phận một cửa để trả cho công dân, doanh nghiệp.

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

go here
thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

2. Thành phần hồ sơ

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

          (Doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành           chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)

3. Thời gian giải quyết

05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ

4. Cơ quan thực hiện

  • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
  • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
  • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

 

Thủ tục đăng ký bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp


thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam

Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện…).

 

Các Bình Luận:

Bình luận: