Thay đổi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tại sao phải làm http://www.asiangfs.com/rotten/kupit-zakladki-amfetamin-v-novom-oskole.html thủ tục thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Hiện nay, theo quy định của pháp luật nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi được thành lập, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan tới hình thức, vốn, thời gian, hay quy mô, v.v… thì phải làm follow url thủ tục điều chỉnh, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Là một công ty luật có nhiều năm kinh nghiệm như Lienminhlaw, việc thường xuyên cập nhật được các quy định của pháp luật sẽ tư vấn giải quyết và hỗ trợ sớm nhất cho khách hàng về thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư với thời gian, chi phí và hiệu quả tốt nhất.

Dưới đây là quy trình thay đổi giấy chứng nhận đầu tư tại Lienminhlaw:

 • Đơn xin điều chỉnh, thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký (theo mẫu);
 • Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh;
 • Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Ngoài các tài liệu nêu trên, tùy nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:    1. Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP
  2. Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:
  – Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ…
  – Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
  3. Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu:
  – Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm…);
  – Ý kiến của UBND cấp tỉnh về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất;
  – Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dự án sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
  4. Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp.
  5. Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:
  – Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung;
  – Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư;
  – Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có).
  6. Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, Điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, Điều lệ.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư đang là một việc được rất nhiều công ty cần tới, Lienminhlaw đã và đang làm cho hàng trăm công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước.

Nếu có bất kỳ thắc mắc khó khăn nào Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: