Hướng dẫn thủ tục thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Hiện nay, khá nhiều công ty sau khi đăng ky xong giấy ĐKKD thì lại phát sinh ngành nghề kinh doanh mới, nên việc thay đổi, hay bổ sung ngành nghề là việc thường xuyên. Chính vì vậy, việc follow thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty mà các công ty luật nhận được hồ sơ là rất nhiều, nhưng làm được trong thời gian ngắn nhất, chi phí tiết kiệm nhất.

Việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

– Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh

– Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.

– Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

>> Hướng dẫn thủ tục đổi tên công ty

>> Hướng dẫn thủ tuc giải thể công ty 2 thành viên trở lên

http://kozayapimetal.com/craft/metodon-v-vologde.html Hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

– Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.

– Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

http://starautomobile.in/urgency/telegram-kupit-amfetamin.html Trình tự và thủ tục

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng kí kinh doanh, nơi cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

– Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

enter Lưu ý

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Hãy lựa chọn việc làm hồ sơ Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại Lienminhlaw vì lợi ích của chính công ty bạn.

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: Купить закладки кристалы в Полярном Зоре giấy phép kinh doanh rượu, http://www.vrproduction.in/instruction/kupit-beladonnu-zubtsov.html giấy phép kinh doanh thuốc lá Закладки амфетамин в Макарьеве , http://www.godanswers.co.za/fence/kupit-koks-ivdel.html thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm , giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh, …

______________________________

 Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: