Hướng dẫn thủ tục đổi tên công ty

Liên Minh Law xin tóm tắt thủ tục thay đổi tên công ty theo hướng dẫn của Luật Doanh Nghiệp 2005 như sau:

 

>> Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty 2 thành viên trở lên

>> Hồ sơ thành lập doanh nghiệp trong nước

 

I. HỒ SƠ XIN THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY GỒM:

1. Thông báo thay đổi tên công ty

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên công ty, có chữ ký của chủ tịch hội đồng quản trị.

3. Biên bản họp về việc thay đổi tên công ty của Đại hội đồng cổ đông có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc có chữ ký các cổ đông dự họp;


giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp ICP

4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

5. Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

 

Quy trình và thủ tục

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng kí kinh doanh, nơi cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh

– Thời gian xử lý: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

 

Lưu ý:

Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.

Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh, …

___________________________________

 

Để được tư vấn và hướng dẫn thủ tục đầy đủ hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

 

Các Bình Luận:

Bình luận: