Tìm hiểu thông tin hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Có rất nhiều lý do khiến cho một doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh của mình như mở rộng vốn đầu tư, mở rộng thì trường hay thậm chí là đổi sang ngành nghề khác để lợi nhuận cao hơn. Khi đó, các doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục bổ dung ngành nghề kinh doanh, trong đó không thể thiếu đó là hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

image001

Как слезть со снотворного Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Đầu tiên,không thể thiếu trong bộ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp phải chuẩn bị một thông báo có nội dung là thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng kí trước đó. Nội dung thông báo gồm: Tên doanh nghiệp, mã số thuế hoặc giấy chứng nhận kinh doanh, tên ngành nghề muốn bổ sung hoặc thay đổi, cuối cùng là họ tên và chữ kí của người đại diện pháp luật doanh nghiệp. Sau đó, để chứng minh cho việc thay đổi này là ý kiên của một tổ chức chứ không phải  của một cá nhân, bộ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh gồm có biên bản về việc đăng kí thay đổi nội dung đăng kí ngành nghề, quyết định về việc thay đổi nội dung đăng kí. Tiếp theo là giấy ủy quyền cho một công ty luật chịu trách nhiệm thay đổi, thêm bớt, nội dung đăng kí ngành nghề kinh doanh.Đối với ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định, doanh nghiệp phải đề ra vốn điều lệ cao hơn vốn pháp định. Còn đối với những ngành nghề kinh doanh có chúng chỉ thì doanh nghiệp phải chú ý đảm bảo giấy chứng chỉ trong mỗi quá trình hoạt động.

enter site Những lưu ý trong hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Thứ nhất, không được viết tay lên những mẫu hồ sơ đã có sẵn, không dập ghim để bấm hồ sơ gây vết tích trên giấy. Hồ sơ hay bất cứ giấy tờ gì liên quan nằm trong bộ hồ sơ nay đều bắt buộc khổ A4. Thứ hai, doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng kí thay đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định thay đổi nội dung kinh doanh. Thứ ba, để thống nhất và thuận tiện, doanh nghiệp phải đăng kí số điện thoại liên lạc và sắp xếp các ngành nghề theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam khi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh chưa làm điều đó. Sau khi hoàn tất hồ sơ, các doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại phòng đăng kí kinh doanh, hoặc thông qua cổng thông tin đăng kí doanh nghiệp kinh doanh.

Trên đây là một vài những điều cần chú ý khi chuẩn bị một bộ hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh, để được tư vấn chi tiết hơn, mời các bạn truy cập vào website: http://lienminhlaw.vn/#

Các Bình Luận:

Bình luận: