Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một dạng pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với những chủ thể sở hữu nó. Vốn của công ty được chia nhỏ thành những phần bằng nhau gọi là cổ phần và được phát hành huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế. Về thủ tục thành lâp Liên Minh Law xin tóm tắt thủ tục như sau:

click here
thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam

>> Những điều cần biết về quy định đặt tên công ty

>> Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

>> Phương pháp tính thuế đối với thành lập mới công ty

follow url Cơ sơ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2005

– Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

– Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

 Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp 

2. Dự thảo Điều lệ Công ty;

3. Danh sách cổ đông sáng lập 


thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:

–  Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;

–  Giấy Chứng nhận đăng kí doanh nghiệp/Quyết định thành lập đối với tổ chức, kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;

5. Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện:

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

Thời gian thực hiện

Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Thời gian thực hiện: 07 ngày làm việc

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

_____________________________

 Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách vui lòng liên hệ:

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: