Thủ tục làm sổ đỏ tại Hà Nội

Làm sổ đỏ tuy là vấn đề cũ nhưng nó vẫn thực sự nóng với người dân mà đất của họ vẫn chưa được chính tên, chính chủ.

Hiện nay, các khu nhà dân tái định cư, khu chung cư, hay các gia đình mà sổ đỏ bị mất đều khá lo lắng về việc mình có được cấp sổ đỏ hay không?

và hầu hết mọi người không biết được quy trình hay thủ tục làm sổ đỏ như thế nào? bị khúc mắc ở đoạn nào để có thể khắc phục và sửa để có được sổ đỏ một cách nhanh nhất.

Vậy quy trình thủ tục làm sổ đỏ tại Hà Nội nói riêng và làm sổ đỏ ở các tỉnh trong cả nước nói chung là như thế nào?

enter site
thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

Dưới đây, Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) xin được liệt kê các bước để làm sổ đỏ như sau:

Закладки LSD в Электроугли 1. Thẩm quyền giải quyết: UBND Quận / huyện nơi có đất ở

go here 2. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, hộ gia đình

http://www.discountmattresstennessee.com/politeness/zakladki-spays-v-starom-oskole.html 3. Thành phần hồ sơ:

a) Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)

b) Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai năm 2013.

* Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

 • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 •  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
 •  Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
 •  Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
 •  Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
 •  Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

* Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

*  Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

* Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

thu-tuc-lam-so-do

Thủ tục làm sổ đỏ tại hà nội của Lienminhlaw

купить Ганджа Ирбит 4. Cách thức thực hiện:

* Lưu ý: Hồ sơ của bước trước làm cơ sở để thực hiện các bước sau:

Bước 1:

 • Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất.
 • UBND xã, phường, thị trấn thành lập Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất
 •  Sau khi thẩm tra, UBND xã, phường, thị trấn gửi hồ sơ đến UBND Quận/huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất)

Bước 2:

самолет перевозивший кокаин
giấy phép kinh doanh thuốc lá

 •  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.
 • 2. Đối với trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 •  Ra thông báo cho người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính
 •  Trình UBND Quận/huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bước 3:  Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định và nhận sổ đỏ.

5. Thời hạn giải quyết: 55 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

6. Các loại thuế, lệ phí phải nộp: Theo quy định pháp luật tại địa phương và theo từng hồ sơ

7. Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản
 •  Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007,
 • Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009
 • Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005
 • Thông tư số 06/2007/TT-BTNMT ngày 15/6/2007của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 •  Quyết định số 117/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009,
 • Luật Thuế thu nhập cá nhân của Quốc hội
 • Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính;
 • Thông tư 60 /2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính
 •  Thông tư 62 /2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính
 • Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ
 • Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính
 •  Hướng dẫn số 5622/HD-LN ngày 09/4/2010 Liên ngành Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và Kho bạc Nhà nước
 • Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính
 •  Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ngày ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Luật Nhà ở
 •  Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006
 • Nghị định 71/2010/NĐ-CP của ngày 23/6/2010
 • Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng

Trên đây là 1 quy trình đầy đủ để có được sổ đỏ 1 cách nhanh chóng. Quý khách hàng có thể làm theo, nếu có khúc mắc gì xin liên hệ lại với chúng tôi hoặc chúng tôi có thể đứng ra thực hiện dịch vụ cho các bạn và đảm bảo rằng công việc sẽ trôi chảy và kết quả luôn là tốt nhất.

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Các Bình Luận:

Bình luận: