Tầm quan trọng của đăng kí quyền sở hữu trí tuệ

Nếu có tài sản nào không thể cân đo đong đếm, không thể định giá thì đó chính là các tài sản trí tuệ. Những tài sản trí tuệ đó có thể là các tác phẩm âm nhạc, văn học, nghệ thuật, các phát minh, sáng chế,… Dù là gì thì những tài sản đó cũng cần được đăng kí quyền sở hữu trí tuệ.

сильная марихуана Quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Như đã nói ở trên, các tài sản trí tuệ là những gì mà con người sáng tạo ra bằng khối óc của mình. Những tài sản đó là riêng, là vô giá mà chỉ có người sáng tạo mới có quyền khai thác giá trị kinh tế của nó.

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền dành cho người sáng tạo ra các tài sản trí tuệ, quyền được bảo hộ các tài sản này là của riêng mình. Đây là một quyền nhân thân quan trọng của con người.

Mặc dù không phải ai cũng quan tâm và hiểu rõ tầm quan trọng của quyền sở hữu trí tuệ, nhưng quyền này đã được WTO điều chỉnh thông qua hiệp định TRIPS nhằm đảm bảo tính công bằng trong thương mại giữa các nước.

http://batudemircelik.com/cherry/kupit-kristali-v-trehgornom.html Các đối tượng sở hữu trí tuệ

Theo quy định của nhà nước, có hai nhóm đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ, đó là đối tượng quyền tác giả và đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.

Đối với nhóm thứ nhất, các đối tượng được bảo hộ đó là các tác phẩm như tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật,… cùng với các đối tượng có liên quan như bản ghi âm, chương trình phát sóng, buổi biểu diễn,…

Nhóm đối tượng được bảo hộ tiếp theo là các đối tượng về quyền sở hữu công nghiệp, bao gồm các sáng chế mới, nhãn hiệu, kiểu sáng, bí mật kinh doanh,… Trong lĩnh vực nông nghiệp thì đối tượng được bảo hộ chủ yếu là các giống cây trồng.

enter site Tại sao cần đăng kí quyền sở hữu trí tuệ?

Sở dĩ trong những năm trở lại đây, vấn đề sở hữu trí tuệ được nhiều người quan tâm hơn là do những thay đổi trong đời sống xã hội. Nền kinh tế nông nghiệp đã dần được thay thế bởi nên công nghiệp hiện đại. Lúc này, vấn đề cạnh tranh trên thị trường không đến từ khả năng lao động chân tay, mà đến từ những tài sản thuộc về trí tuệ. Đó cũng là cơ hội cho nhiều đơn vị làm giả, làm nhái theo phát minh, sáng chế của người khác. Để đảm bảo tính công bằng thì việc đăng kí quyền sở hữu trí tuệ là thực sự cần thiết.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ giúp đảm bảo quyền lợi của người sáng tạo, đảm bảo các nhân hay tổ chức đó được khai thác giá trị của sáng tạo để bù lại công sức sáng tạo ra sản phẩm.

Để được tư vấn thêm về đăng kí quyền sở hữu trí tuệ, các bạn có thể truy cập: http://lienminhlaw.vn/ ngay hôm nay.

Các Bình Luận:

Bình luận: