Những quy định của pháp luật về điều kiện nuôi con nuôi

Nuôi con nuôi đang ngày càng diễn ra nhiều trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề trong việc nuôi con nuôi mà nhiều người không biết, đặc biệt là về điều kiện nuôi con nuôi của người nhận nuôi và người được nhận nuôi. Chúng tôi xin giới thiệu chi tiết với các bạn về những quy định của pháp luật về điều kiện nuôi con nuôi.

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, về việc nuôi con nuôi và những vấn đề pháp lý liên quan đến nuôi con nuôi đều được quy định trong Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 và chi tiết hơn ở Luật nuôi con nuôi năm 2010. Với mục đích của việc nuôi con nuôi là hướng đến nhân đạo theo quy định tại điều 2 Luật nuôi con nuôi có quy định: “Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình”. Vì vậy, các trường hợp nuôi con nuôi đều phải hướng đến mục đích cuối cùng là vì lợi ích của con nuôi.

enter site Điều kiện của người được  nhận làm nuôi con nuôi:

Điều kiện của người được nhận làm con nuôi được quy định tại điều 8 Luật nuôi con nuôi năm 2010 như sau:

 1. Trẻ em dưới 16 tuổi
 2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 3. a) Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi;
 4. b) Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi.
 5. Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.
 6. Nhà nước khuyến khích việc nhận trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác làm con nuôi.

закладки краснодар Điều kiện đối với người nhận nuôi con:

Điều kiện đối với người nhận nuôi con được quy định tại điều 14 của Luật này:

 1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 3. b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 4. c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 5. d) Có tư cách đạo đức tốt.
 6. Những người sau đây không được nhận con nuôi:
 7. a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
 8. b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
 9. c) Đang chấp hành hình phạt tù;
 10. d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.
 11. Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

Nếu quý khách cần tư vấn những vấn đề về pháp luật hãy đến ngay với Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và cộng sự để được chúng tôi tư vấn và giúp dỡ theo website http://lienminhlaw.vn .

 

Các Bình Luận:

Bình luận: