Mã số mã vạch hàng hóa

 Xuất phát từ nhu cầu tiện lợi, nhanh chóng trong giao dịch và quản lý hàng hóa, ngày nay mã vạch được nhiều đơn vị sử dụng như một công cụ trợ giúp đắc lực, giúp họ tối giản hóa thời gian và nhân lực.

1. Khái niệm: Mã vạch là sự thể hiện thông tin trong các dạng nhìn thấy trên các bề mặt của sản phẩm, hàng hóa mà máy móc có thể đọc được. Nó có những đặc tính, ưu điểm riêng giúp hỗ trợ trong việc quản lý hàng hóa. Mỗi loại sản phẩm khác nhau về tính chất, số lượng, bao gói…đều được chọn những mã số vật phẩm khác nhau. Những mã số này sẽ sử dụng lâu dài cùng với sự tồn tại của mặt hàng đó. Những mặt hàng này khi được cải tiến (thay đổi trọng lượng, cách bao gói…) đều phải được cấp mã mặt hàng mới.

go site
thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam

http://www.randygoldberg.net/revolt/kupit-grecha-kolchugino.html 2. http://buystuf.ru/pokachi-kupit-pil.html Nội dung của mã vạch là thông tin về sản phẩm như: Nước sản xuất, tên doanh nghiệp, lô, tiêu chuẩn chất lượng đăng ký, thông tin về kích thước sản phẩm, nơi kiểm tra…

 203511632

Купить Наркотики в Новосиле 3. Đặc Trưng của mã vạch

 Mã số của hàng hoá có các tính chất sau:

– Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá. Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hoá.

 – Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hoá, không liên quan đến đặc điểm của hàng hoá. Nó không phải là số phân loại hay chất lượng của hàng hoá, trên mã số cũng không có giá cả của hàng hoá.

go site
thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

Đặc điểm của mã vạch

 – Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

– Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hoá. Mỗi loại hàng hoá được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hoá.

– Bản thân mã số chỉ là một dãy số đại diện cho hàng hoá, không liên quan đến đặc điểm của hàng hoá. Nó không phải là số phân loại hay chất lượng của hàng hoá, trên mã số cũng không có giá cả của hàng hoá.

4. Các loại mã số mã vạch

 + Các loại mã số  gồm:

               – Mã địa điểm toàn cầu GLN.

              – Mã thương phẩm toàn cầu GTIN.

              – Mã conenơ vận chuyển theo xêri SSCC.

              – Mã toàn cầu phân định tài sản GRAI & GIAI.

              – Mã toàn cầu phân định quan hệ dịch vụ GSRN.

              – Mã toàn cầu phân định loại tài liệu GDTI.

 + Các loại mã vạch thể hiện các loại mã số gồm:

               – Mã vạch thể hiện mã số thương phẩm toàn cầu: EAN 8, EAN 13, ITF 14.

              – Mã vạch thể hiện các loại mã số khác là mã vạch GS1-128.

              – Ngoài ra còn có mã gian diện tích: databar, mã QR…

Mỗi loại MSMV được thiết kế chỉ để ứng dụng cho  một đối tượng đặc thù nên không thể thống nhất thành một được

 Trong hệ thống mã số EAN (do Tổ chức mã số vật phẩm quốc tế – EAN International cấp cho các quốc gia thành viên) cho sản phẩm bán lẻ có hai loại. Một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và một loại 8 con số (EAN-8). Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo từ trái qua phải như sau: Theo đó, mã quốc gia gồm hai hoặc ba con số đầu. Mã doanh nghiệp có thể gồm bốn, năm hoặc sáu con số. Mã mặt hàng có thể là ba, bốn hoặc năm con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp. Số cuối cùng là số kiểm tra sản phẩm. Mối quốc gia được phân định một mã số riêng để phân biệt từng quốc gia với nhau. Với Việt Nam thì mã số quy định là 893.

 + Cấu trúc của EAN – 13:

 Mã số EAN -13 là 1 dãy số gồm 13 chữ số nguyên (từ số 0 đến số 9), trong dãy số chia làm 4 nhóm, mỗi nhóm có ý nghĩa như sau:

                – Nhóm 1: Từ trái sang phải, ba chữ số đầu là mã số về quốc gia (vùng lãnh thổ).

                – Nhóm 2: Tiếp theo gồm bốn chữ số là mã số về doanh nghiệp.

                – Nhóm 3: Tiếp theo gồm năm chữ số là mã số về hàng hóa.

                – Nhóm 4: Số cuối cùng (bên phải) là số về kiểm tra.

 + Cấu trúc của EAN – 8:

 – Về bản chất tương tự như EAN-13 chỉ khác là EAN-8 gồm 8 chữ số nguyên, tuỳ theo sắp xếp và lựa chọn các chữ số từ số 0 đến số 9 được chia làm 3 nhóm:

– Mã số quốc gia: Gồm 3 chữ số đầu tiên (bên trái).

– Mã số hàng hóa: Gồm 4 chữ số tiếp theo.

– Mã số kiểm tra: Gồm 1 chữ số đứng cuối cùng. Nhận dạng số C cũng được tính từ 7 số đứng trước nó và cách tính cũng tương tự như EAN-13.

 Việc đăng kí mã số mã vạch giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhân lực. Đồng thời làm tăng năng suất lao động, mang lại cho khách hàng của bạn dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi nhất. Vì vậy việc đăng kí mã vạch là cần thiết và đó là quy định của quốc gia mang tính toàn cầu hóa.

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: Купить Витамин Городовиковск giấy phép kinh doanh rượu, source url giấy phép kinh doanh thuốc lá http://venlohoe.ru/kaltan-kupit-sneg.html , enter giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

__________________________________

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: