Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Ngày nay  Купить героин в Новосокольники Thành lập công ty liên doanh – liên kết với tổ chức, cá nhân nước ngoài Миксовать фенотропил  không còn là điều mới mẻ, xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam bây giờ. Thủ tục thành lập loại hình doanh nghiệp này cũng không quá phức tạp.  Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) xin tóm tắt thủ tục thành lập công ty liên doanh như sau.

>>Hướng dẫn thủ tục đăng kí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

>> Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty nước ngoài

Thành phần hồ sơ bao gồm: 

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
  • Dự thảo Điều lệ công ty.
  • Danh sách thành viên, bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên.
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  • Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty đăng ký những  ngành nghề kinh doanh có điều kiện.


thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

Thi gian: 30 – 45 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 

 

Các Bình Luận:

Bình luận: