Hướng dẫn thủ tục đăng kí điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh) đối với dự án sau khi điều chỉnh về mục tiêu, qui mô, địa điểm, vốn, hình thức, thời hạn, dự án đó thuộc các trường hợp sau: dự án sau khi điều chỉnh có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định 108/2006/NĐ-CP, dự án không sử dụng đất hoặc chỉ đăng ký điều chỉnh nội dung hoạt động của chi nhánh trong giấy chứng nhận đầu tư

source site
thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

>> Hướng dẫn thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

>> Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty nước ngoài

Thành phần hồ sơ

– Bản đề nghị/đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) (theo mẫu)

– Đối với trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh:

   + Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định;

   + Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc cá nhân khác đối với chi nhánh có kinh doanh các ngành, nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (Chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án và hoạt động của chi nhánh đến thời điểm điều chỉnh dự án.

enter site
thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam

– Bản sửa đổi, bổ sung của Điều lệ doanh nghiệp (nếu có);

– Bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có);

– Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

– Căn cứ vào nội dung điều chỉnh Giấy CNĐT, hồ sơ còn bao gồm các tài liệu mà pháp luật qui định tương ứng với nội dung điều chỉnh.

– Trường hợp thay đổi có liên quan đến địa điểm thực hiện dự án:

Giấy tờ về địa điểm thực hiện dự án: Thoả thuận nguyên tắc hoặc hợp đồng thuê địa điểm và các giấy tờ pháp lý liên quan chứng minh quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp địa điểm và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Quy trình và thủ tục

– Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ gốc (đóng thành quyển)

– Cơ quan tiếp nhân hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/ thành phố.

– Thời gian có thông báo giải thể kế từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: 15 ngày làm việc

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩmgiấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

_______________________________

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: