Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được mua đất?

Doang nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam trên thị trường ngày nay không hề hiếm. Vậy câu hỏi đặt ra là những doang nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có được mua đất?

http://www.airmetas.lt/scientific/zakladki-geroin-v-petrovsk-zabaykalskom.html Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Theo quy định của luật pháp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài đầu tư để thực hiện kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam hoặc có cổ phần từ nước ngoài đầu tư vào các công ty của Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.Từ định nghĩa trên, có ba trường hợp được đề ra. Trường hợp đầu tiê, phần vốn do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữu cao hơn 51% hoặc các thành viên chủ yếu là cá nhân đối với các công ty kinh tế hợp danh. Trường hợp thứ hai là các tổ chức kinh tế như ở trường hợp 1 nắm giữ trên 51% vốn. Còn ở trường hợp thứ 3 là các tổ chức kinh tế hoặc các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ hơ 51% vốn điều lệ.

http://diggerkrot.ru/nomatter/[TRANSLITN]-423.html Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài có được mua đất?

Trong một vài trường hợp, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cần mua đất để đặt trụ sở thì liệu ó hợp pháp hay không và nếu không thì làm thế nào để họ có thể mua đất. Theo khoản 1, điều 191, Luật đất đai 2013 đã quy định thì các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình hoặc hộ cư dân định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoai thì không được nhận quà tặng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nếu như không có sự cho phép của pháp luật.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn có thể mua đất theo quy định tại điều 169, Luật đất đai 2013, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhận chuyển nhượng đất với những phần đất có nguồn gốc là Nhà nước sở hữu. Nhà nước giao đất, cho thuê, thu tiền sử dụng và giá trị của miếng đất sẽ hợp vốn vào với vốn của doanh nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được sử dụng đất do Nhà nước sở hữu chứ không được mua lại hay sang tên từ đất của chủ gia đình, tư nhân mà không có sự cho phép của pháp luật.

Ngoài ra, chủ sở hữu đất tư nhân cũng có thể bán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng cách góp vốn, chuyển nhượng vốn dưới hình thức giá trị sử dụng của đất. Tóm lại, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không có khả năng tự mua đất tại Việt Nam.

 

Các Bình Luận:

Bình luận: