Dịch vụ thành lập mới công ty

Nếu bạn là một doanh nhân đang bắt đầu khởi nghiệp và có dự định thành lập công ty mà chưa biết phải làm những vấn đề pháp lý gì, những thủ tục để đưa công ty vào hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để cùng tìm hiểu những công việc chuẩn bị trước khi thành lập công ty.

banner_right_1

Bạn muốn thành lập một công ty TNHH gồm 2 thành viên trở lên thì vốn điều lệ sẽ được chia làm những phần bằng nhau tùy theo tỉ lệ góp vốn, không vượt quá 2 thành viên. Sau khi thành lập không được quyền huy động vốn dưới dạng cổ phiếu, nhưng có thể tăng vốn nhờ sự kết nạp thành viên, làm tăng vốn điều lệ. Những thành viên trong công ty được quyền mua bán, chuyện nhượng số vốn của mình trong công ty. Công ty sẽ chính thức đi vào hoạt động khi có đủ bộ máy lãnh đạo và mang tư cách pháp nhân.

Đối với việc xây dựng công ty TNHH chỉ có 1 thành viên khi tiến hành thành lập cần có đủ số lượng thành viên góp vốn. Công ty TNHH 1 thành viên thì cần một cá nhân là đủ, người thành lập không phân biệt hộ khẩu thường trú đều được tham gia thành lập doanh nghiệp ở các tỉnh thành phố khác nhau. Những người tham gia điều hành, quản lý doanh nghiệp không được làm các chức vụ như công chức, sĩ quan, cán bộ, công an,…

Công ty cổ phần cũng là một loại hình doanh nghiệp, cổ phần là những vốn điều lệ chia làm các phần bằng nhau. Các cổ đông có quyền, nghĩa vụ tương đương với số cổ phần của mình. Sau khi thành lập, công ty có thể huy động vốn dưới hình thức cổ phiếu, họ có quyền chuyển nhượng hoặc mua bán cổ phần của mình. Công ty đi vào hoạt động khi có đầy đủ bộ máy lãnh đạo và tư cách là một pháp nhân.

Công ty luật của chúng tôi

  • Giúp tư vấn những công việc phải làm khi thành lập một doanh nghiệp.
  • Đưa ra bản soạn thảo hồ sơ đăng ký kinh doanh.
  • Đứng ra làm thủ tục cho doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Sau thời gian thỏa thuận bàn giao ngay cho doanh nghiệp những giấy tờ liên quan.
  • Soạn thảo những hồ sơ nội bộ dùng trong doanh nghiệp.
  • Tư vấn về thuế, các vấn đề liên quan về pháp luật…

Đó những hoạt động trong các lĩnh vực của chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cần cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, sở hữu trí tuệcùng những vấn đề pháp lý khác. Chúng tôi xin hân hạnh hợp tác với khách hàng, để tìm hiểu những nội dung pháp lý mà chúng tôi hướng đến, vui lòng truy cập vào địa chỉ website: http://lienminhlaw.vn/

Các Bình Luận:

Bình luận: