Cùng tìm hiểu về thủ tục thành lập doanh nghiệp nước ngoài

Cùng với sự phát triển của xã hội và sự mở cửa của nền kinh tế thị trường, nhiều doanh nghiệp đã ra đời, trong đó không chỉ có doanh nghiệp nội địa mà còn có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chính những doanh nghiệp này đã góp phần làm đa dạng cơ cấu nền kinh tế và đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của nước nhà.

Tuy nhiên, trước khi đi vào chính thức hoạt động thì các doanh nghiệp cần trải qua quá trình làm thủ tục thành lập doanh nghiệp. Vậy những thủ tục này như thế nào và liệu chúng có phức tạp hay không?

Đối với doanh nghiệp nước ngoài, sẽ có hai tường hợp đó là doanh nghiệp nhận được quyết định chủ trương đầu tư và doanh nghiệp không thuộc danh sách nhận được quyết định này. Những dự án nhận được quyết địnhc hủ trương đầu tư (chủ yếu là từ chính phủ) sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ ngày dự án này chính thức nhận được văn bản về việc quyết định chủ trương đầu tư.

Trong trường hợp các dự án không nhận được quyết định chủ trương đầu tư, thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp thường phức tạp hơn. Trước hết, nhà đầu tư cần đăng kí và kê khai trực tuyến thông tin về dự án của mình trên hệ thống thống tin quốc gia dành cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tiếp đó, nhà đầu tư cần nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho cơ quan có thẩm quyền. Ở đây, cơ quan trực tiếp phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ, cấp và điều chỉnh hay thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư là các Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất (đối với các dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất,…).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ của nhà đầu tư, các Cơ quan đăng kí đầu tư nước ngoài kể trên cần cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp. Trong trường hợp các hồ sơ này không được cấp phép, các cơ quan cần gửi văn bản thông báo, trong đó nêu rõ lý do cho các nhà đầu tư.

Khi đã nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, các doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu pháp nhân của công ty và thông báo về việc sử dụng mẫu dấu của mình (trong vòng 5 đến 7 ngày kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối sản phẩm, cần tiến hành thêm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Để việc hoàn thiện thủ tục thành lập doanh nghiệp nước ngoài diễn ra trọn vẹn và nhanh chóng, các nhà đầu tư thường lựa chọn cho mình một đơn vị tư vấn luật uy tín. Đến với Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam & Cộng sự để nhận được sự trợ giúp từ những luật sư xuất sắc nhất.

Các Bình Luận:

Bình luận: