Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên thành công ty cổ phần

Theo chúng tôi quan sát, hiện nay các công ty đều đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi nền kinh tế thế giới và cái mọi người dễ quan nhất đó chính là sự sụp đổ của các công ty, từ công ty lớn đến công ty nhỏ.

Chính vì vậy, hiện nay rất nhiều công ty đã bắt tay hợp tác với nhau để có thể cùng lớn mạnh, cùng phát triển và hơn nữa là cùng tồn tại được trong thời buổi kinh tế hiện nay. Với sự am hiểu sâu sắc các kiến thức pháp lý liên quan đến doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình công ty,  Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) với đội ngũ luật sư nhiều năm kinh nghiệm sẽ có những phương án tư vấn tốt nhất và phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Hình thức cơ bản của việc chuyển đổi này là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần. Về hình thức chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần được thực hiện theo hình thức Hội đồng thành viên của công ty quyết định chuyển đổi công ty từ TNHH hai thành viên thành cổ phần và thông qua cách thức chuyển đổi phần vốn góp thành phần cổ phần, cơ cấu lại các bộ phận trong công ty….

http://sunpoint.com.tr/chaos/kupit-zakladki-skorost-v-ugliche.html
giấy phép phân phối bán buôn thuốc lá

Dưới đây là quy trình pháp lý và quy trình làm việc dich vụ của công ty chúng tôi:

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần.

 •  Điều 154, 155 Luật Doanh nghiệp;
 • Điều 21 Nghị định số 139/2007/NĐ – CP ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 •  Điều 23 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

2. Tư vấn của Lienminhlaw về chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần:

 •   Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần;
 •   Tư vấn về việc họp Hội đồng thành viên thông qua việc chuyển đổi công ty, Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có), việc chuyển đổi từ phần vốn góp thành phần cổ phần …;

see url
giấy phép kinh doanh rượu

 • Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi;
 •  Tư vấn về việc thành lập Công ty cổ phần như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ sở hữu vốn giữa các cổ đông, mệnh giá cổ phần …;
 • Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần;
 • Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi;
 •  Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp …


giấy phép phân phối bán buôn rượu

3. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần theo đại diện uỷ quyền:

a.  Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty, bộ hồ sơ gồm:

 •   Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;
 •   Quyết định của Hội đồng thành viên về thay đổi đăng ký kinh doanh (nếu có) và chuyển đổi Công ty;
 •   Hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp có sự chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên hoặc các thành viên với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận        chuyển nhượng;
 •   Giấy đề nghị chuyển đổi + thay đổi  đăng ký kinh doanh (trong trường hợp có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh);
 •   Điều lệ Công ty cổ phần;
 •   Danh sách cổ đông sáng lập;
 •   Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;
 •   Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới: (i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực    đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng  minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước  ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;
 •  Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản  sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường  hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;
 • Các giấy tờ liên quan khác.

b. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Cam kết của Lienminhlaw sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:

 •  Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chuyển đổi công ty.
 •  Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung chuyển đổi công ty.

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Các Bình Luận:

Bình luận: