Chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

http://www.indomaretgroup.com/underestimate/kupit-kokain-geroin-zakladkoy.html Chính sách hỗ trợ của địa phương luôn tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư từ việc tìm hiểu thông tin, cấp giấy phép hoạt động và hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

http://www.agrobz.ru/emergency/gde-kupit-bitcoin-private.html Nhằm giúp nhà đầu tư nắm được cơ bản những chính sách ưu đãi của từng địa phương khi dự định đầu tư dự án mới, Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) xin giới thiệu đến các nhà đầu tư cụ thể như sau:

Các huyện thuộc vùng kinh tế – xã hội khó khăn gồm: Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Yên Mô. Khi thực hiện đầu tư tại các địa bàn này, nhà đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư như sau:

  Топки купить Шмыг 1.  Ưu đãi về giá thuê đất và miễn, giảm tiền thuê đất

 • Ngoài các quy định của Nhà nước, các Nhà đầu tư có vốn đầu tư vào các khu Công nghiệp, khu Du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thuê đất với mức giá thấp nhất trong khung giá các loại đất ban hành kèm theo Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính Phủ, tại địa bàn có dự án đầu tư; được miễn tiền thuê đất trong 10 năm và giảm 50% số tiền thuê đất cho 10 năm tiếp theo. Không thu tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh, phục vụ phúc lợi công cộng…..

http://myjolypate.com/tree/zakladki-mdma-v-kostereve.html 2.  Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài các quy định của Nhà nước, các Nhà đầu tư vào các Khu Công nghiệp, Khu Du lịch được cấp lại 100% số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp 02 năm và 50% số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cho năm thứ ba kể từ khi Nhà nước đầu tư phải nộp thuế theo luật định.

http://jrpackways.com/suggest/kupit-oreh-pohvistnevo.html
thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam

амитриптилин видео 3. Ưu đãi về vốn đầu tư

 • Thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư của tỉnh để thực hiện các ưu đãi khuyến khích đầu tư tại quy định này của UBND tỉnh.
 • Các dự án đầu tư vào các Khu Công nghiệp, Khu Du lịch được ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi theo kế hoạch Nhà nước hàng năm (nếu có nhu cầu vốn đầu tư), hoặc cấp Giấy phép ưu đãi đầu tư để hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo kế hoạch đầu tư hàng năm của địa phương.

watch 4. Ưu đãi lãi suất vốn vay, lãi suất cho thuê tài chính và phí cung cấp các dịch vụ của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

 • Ưu đãi lãi suất vay vốn và lãi suất cho thuê tài chính: Các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu du lịch được các Ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và cho thuê tài chính với lãi suất giảm từ 5% đến 10% so với lãi suất cho vay vốn và lãi suất cho thuê tài chính đối với khách hàng bình thường.
 • Ưu đãi phí cung cấp các dịch vụ ngân hàng: các ngân hàng thương mại quốc doanh trên địa bàn tỉnh thu phí thanh toán qua ngân hàng và các dịch vụ khác do ngân hàng cung cấp với mức thấp nhất trong khung phí hiện hành do ngân hàng cấp trên quy định; miễn thu phí dịch vụ tư vấn vay vốn và tư vấn xây dựng dự án kinh tế khi ngân hàng tư vấn cho doanh nghiệp; giảm từ 10% đến 15% mức phí cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro.

5. Ưu đãi về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng các khu công nghiệp và khu du lịch.

 • Các khu công nghiệp và khu du lịch được ngân sách sách Nhà nước cấp vốn đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào như: giải phóng mặt bằng, đường giao thông, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, hệ thống cấp thoát nước và hỗ trợ tối đa 30% kinh phí giải phóng mặt bằng trong hàng rào.

6. Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động địa phương.

Trên cơ sở nhu cầu sử dụng lao động, các Nhà đầu tư vào các Khu công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn tỉnh được cung cấp lực lượng lao động đã qua đào tạo. Trường hợp các doanh nghiệp có yêu cầu đào tạo nghề cho người lao động của địa phương, được Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí, nhưng mức tối đa không quá một triệu đồng cho một lao động trong cả khoá đào tạo.

7.  Ưu đãi về thông tin quảng cáo

Các nhà đầu tư vào các Khu Công nghiệp, Khu Du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được giảm 50% phí thông tin, quảng cáo trên Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình và Báo Ninh Bình, thời gian 3 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động.

8. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã và UBND các  xã, phường, thị trấn.

Các Sở, Ban Ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và quy định này của UBND tỉnh, lập quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh, trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các Khu Công nghiệp, Khu Du lịch trên địa bàn tỉnh. 

9.  Thủ tục hành chính

 • Thời gian thực hiện việc thẩm định và phê duyệt dự án, thủ tục cho thuê đất, mặt bằng xây dựng, thiết kế kỹ thuật và cấp Giấy phép xây dựng cho các dự án đầu tư vào các Khu Công nghiệp, Khu Du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình như sau:

+          Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư: không quá 20 ngày.

+          Thẩm định và phê duyệt mặt bằng xây dựng: không quá 20 ngày.

+          Thủ tục cấp đất xây dựng: không quá 30 ngày.

+          Thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật: không quá 20 ngày.

+           Thẩm định cấp Giấy phép xây dựng: không quá 20 ngày.

 • Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” đối với hoạt động đầu tư theo quy định này nhằm giảm tối đa các thủ tục không cần thiết, đảm bảo hoàn thành trước thời gian quy định trên.

10 . Ưu đãi về đất đai

 • Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư :

+          Các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp được ngân sách tỉnh ứng trước 30% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, với mức tối đa không quá 50 tỷ đồng cho một dự án.

+         Các dự án đầu tư thuộc danh mục kêu gọi đầu tư theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, sản xuất sản phẩm công nghệ cao, trong các khu du lịch được ngân sách tỉnh ứng trước 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án mà nhà đầu tư phải nộp và theo các mức sau:

Stt Tổng mức đầu tư Mức ứng trước tối đa cho một dự án
1 Dưới 50 tỷ đồng 3 tỷ đồng
2 Từ 50 tỷ đồng đến dưới 150 tỷ đồng 5 tỷ đồng
3 Từ 150 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng 7 tỷ đồng
4 Từ 500 tỷ đồng trở lên 10 tỷ đồng

 

 • Chủ đầu tư các dự án chỉ được ứng trước khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này khi đã thực hiện chi trả đạt ít nhất 50% giá trị theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt.
 • Phần chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn lại (nếu có) do chủ đầu tư tự ứng trước để chi trả và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án khi đi vào hoạt động, nhưng số tiền được trừ cộng với tiền được ngân sách nhà nước ứng trước không quá tổng số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án mà nhà đầu tư phải nộp.
 • Đơn giá thuê đất

+        Đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, các khu công nghiệp; sản xuất sản phẩm công nghệ cao; các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được tính tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 0,75% nhân với (x) giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và được ổn định 5 năm.

+         Đối với các dự án đầu tư khác được tính tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 1,5% nhân với (x) giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và được ổn định 05 năm.

+          Trường hợp dự án có quy mô lớn (nhóm A), có hiệu quả kinh tế, xã hội cao, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đơn giá thuê đất và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh  tại kỳ họp gần nhất.

 • Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất


thu tuc thanh lap van phong dai dien

STT Phân loại dự án đầu tư Chế độ ưu đãi
    Tiền thuê đất Tiền sử dụng đất
1 Dự án lĩnh vực chế biến, bảo quản sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản; xây dựng khu du lịch sinh thái:    
– Thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn Miễn 15 năm Giảm 70%
– Thuộc vùng nông thôn trên địa các bàn còn lại Miễn 11 năm Giảm 50%
2 Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được đầu tư vào các khu công nghiệp hoặc tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn Miễn 15 năm Giảm 50%
3 – Dự án đầu tư thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và được đầu tư vào các khu công nghiệp hoặc tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn;- Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư  và được đầu tư trên các địa bàn còn lại Miễn 11 năm Giảm 30%
4 Dự án đầu tư vào các khu công nghiệp hoặc trên địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn Miễn 07 năm Giảm 20%
5 Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và được đầu tư trên các địa bàn còn lại Miễn 03 năm Giảm 20%
 • Quyền của các nhà đầu tư về đất

+          Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để sử dụng lâu dài hoặc có thời hạn;

+        Được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

+         Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

11. Ưu đãi về hạ tầng kỹ thuật

 • Các công trình trong hàng rào khu công nghiệp: Công trình xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp sau khi triển khai xây dựng xong công trình xử lý nước thải, chủ đầu tư được tỉnh hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư đối với công trình xử lý nước thải cho mỗi khu công nghiệp, nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng.
 • Các dự án đầu tư thuộc danh mục kêu gọi đầu tư theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sau khi đi vào hoạt động được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng hệ thống đường giao thông đến hàng rào dự án, nhưng tối đa không quá số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp cho nhà nước trong năm đầu tiên (không tính thời gian được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có).

12. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Stt Đối tượng Chế độ ưu đãi
Thuế suất Miễn Giảm
1 Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn 20% trong thời gian 10 năm Miễn thuế 02 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế Giảm thuế 50% trong 04 năm tiếp theo
2 Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực: Công nghệ cao; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước 10% trong thời gian 15 năm Miễn thuế 04 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế Giảm thuế 50% số thuế phải nộp 09 năm tiếp theo

13. Ưu đãi về vốn tín dụng

Các dự án đầu tư thuộc danh mục kêu gọi đầu tư theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đầu tư vào khu công nghiệp được ưu tiên xem xét vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Ninh Bình hoặc cấp giấy phép ưu đãi đầu tư để hỗ trợ lãi xuất đầu tư theo kế hoạch hàng năm của tỉnh. Miễn phí dịch vụ tư vấn vay vốn và tư vấn xây dựng dự án, phí cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro khi nhà đầu tư vay vốn tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Ninh Bình.

14. Hỗ trợ thủ tục hành chính

 • Trung tâm tư vấn đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan trực tiếp tư vấn, hỗ trợ cung cấp dịch vụ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thực hiện các dự án ngoài khu công nghiệp về: Cấp đăng ký kinh doanh, giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cấp giấy phép xây dựng công trình; giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và sổ lao động cho người Việt Nam làm việc tại Ninh Bình; Chứng chỉ hàng hóa; báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan đầu mối giải quyết các thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư vào các khu công nghiệp về: Cấp đăng ký kinh doanh; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận đầu tư; giấy phép thành lập văn phòng đại diện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; cấp giấy phép xây dựng công trình; giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và sổ lao động cho người Việt nam làm việc tại Ninh Bình; chứng chỉ hàng hóa; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

15.  Hỗ trợ khác

 • Hỗ trợ về đào tạo, thông tin quảng cáo, đổi mới khoa học công nghệ
Stt Hình thức hỗ trợ Mức hỗ trợ
1 Đào tạo Tối đa không quá 3 triệu đồng/người/khoá đào tạo, có hợp đồng với đơn vị đào tạo, có hợp đồng lao động từ 2 năm trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định
2 Về thông tin quảng cáo Miễn 100% phí quảng cáo trên Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, Báo Ninh Bình trong thời gian 03 năm với mỗi năm 04 đợt quảng cáo
3 Xúc tiến thương mại 50% chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước (đối với hội trợ ngoài nước mỗi năm 1 lần và mức tối đa 200 triệu/doanh nghiệp)
4 Hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ  
– Đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế 5 triệu đồng/sáng chế, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp 3 triệu đồng/kiểu dáng công nghiệp
– Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 02 triệu đồng/nhãn hiệu
– Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phầm hàng hoá đặc sản và hàng hoá xuất khẩu 15 triệu đồng/sản phầm
– Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế 50% chi phí, tối đa không quá 15 triệu đồng/nhãn hiệu)

 

 • Hỗ trợ tổ chức, cá nhân xúc tiến, môi giới được dự án: Tổ chức, cá nhân tích cực xúc tiến, môi giới dự án đầu tư có quy mô lớn (nhóm A) có hiệu quả kinh tế, xã hội được xét hỗ trợ phù hợp với tổng mức đầu tư và hiệu quả của dự án.


Các Bình Luận:

Bình luận: