Thủ tục xin gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

Công ty nước ngoài có nhu cầu tiếp tục hoạt động tại Việt Nam dưới hình thức Văn phòng đại diện. Thương nhân nước ngoài đang hoạt động theo pháp luật của nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh. Nếu Không có hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Văn phòng đại diện. Có  đủ các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam thì đều được pháp luật nước ta cho phép gia hạn thêm giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Liên Minh Law xin cung câp Chi tiết hồ sơ và trình tự thủ tục như sau:

>> Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

>> Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

>> Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

go to link 1.Căn cứ pháp lý của thủ tục: 

http://pzeta.co.id/mount/metadon-v-lyudinove.html
thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam

+Luật thương mại năm 2005

+Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

+Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

+ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

+ Thông tư số 73/1999/TT-BTC ngày 14/6/1999 cảu Bộ Tài chính hướng dẫn thu lệ phí cấp Giaasy phép đặt văn phòng đại diện thường trú cảu tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam.

2.Thành phần hồ sơ:

a. Đơn đề nghị gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu).

b. Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất do cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc các văn bản khác được tổ chức độc lập, có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

c. Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm đề nghị gia hạn.


thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

d. Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

e. Giấy tờ chứng minh người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp mãn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với nhà nước Việt Nam (trong trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện).

f. Bản sao hộ chiếu, thị thực nhập cảnh (nếu là người nước ngoài), hoặc hộ chiếu hoặc giấy chứng minh thư nhân dân (nếu là người Việt Nam) của người đứng đầu Văn phòng đại diện sắp kế nhiệm (trong trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện).

g. Bản sao tài liệu pháp lý chứng minh sự thay đổi địa điểm của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập (trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài trong phạm vi nước nơi thương nhân thành lập hoặc đăng ký kinh doanh).

h. Bản sao hợp đồng thuê địa điểm mới của Văn phòng đại diện (trong trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

3. Trình tự và thủ tuc

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ chính.

— Thời hạn giải quyết15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

______________________________

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: