Thông báo hoạt động sau cấp phép đối với các Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

Sau khi Văn phòng đại diện được sổ kế hoặch và đầu tư cấp giấy phép hoạt động, thì yêu cầu văn phòng này phải thông báo hoạt động. Chúng tôi xin hướng dẫn thủ tục thông báo hoạt động đối với văn phòng đại diện như sau:

 

>> Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

>> Thủ tục xin gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

>> Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 

see Thành phần hồ sơ:

* Thông báo hoạt động lần đầu sau cấp phép (đối với các trường hợp không do Bộ Công Thương, Sở Công thương cấp phép)

– Thông báo hoạt động theo mẫu (nộp 02 bản tiếng Việt)

– Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở

– Thư bổ nhiệm do đại diện có thẩm quyền của công ty mẹ ký

– Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của lao động làm việc tại Văn phòng Đại diện (VPĐD).

– Bản sao công chứng Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do cơ quan có thẩm quyền cấp.

http://www.yuanjhua.com/acquaintance/kak-ne-spalitsya-pod-amfetaminom.html
thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam

– Bản sao hộ chiếu, lý lịch cá nhân của người nước ngoài.

 

* Thông báo hoạt động lần đầu sau cấp phép (đối với các trường hợp do Bộ Công Thương, Sở Công thương cấp phép)

– Giấy thông báo hoạt động theo mẫu (02 bản tiếng Việt)

– Giấy biên nhận của cơ quan báo viết hoặc báo điện tử về việc nhận đăng thông báo hoạt động của Văn phòng đại diện hoặc các giấy tờ khác chứng minh việc đã đăng báo;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dẫu của Văn phòng đại diện do cơ quan công an cấp;

http://www.armanitour.com/fuck/kupit-hmur-knyaginino.html
thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam

– Bản sao giấy đăng ký mở tài khoản của Văn phòng đại diện tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam;

– Bản sao các tài liệu bao gồm: thị thực nhập cảnh, hợp đồng lao động của người đứng đầu Văn phòng đại diện; sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương), hợp đồng lao động của lao động Việt Nam làm việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh; hộ chiếu, thị thực nhập cảnh, hợp đồng lao động của lao động nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện/Chi nhánh.

 

* Thông báo thay đổi  địa điểm đặt trụ sở văn phòng đại diện (đối với các trường hợp không do Bộ Công Thương, Sở Công thương cấp phép:

– Thông báo thay đổi trụ sở theo mẫu (nộp 2 bản tiếng Việt).

– Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đặt trụ sở.

 

* Thông báo thay đổi người đứng đầu (đối với các trường hợp không do Bộ Công Thương, Sở Công thương cấp phép):

– Thông báo thay đổi người đứng đầu theo mẫu (nộp 2 bản)

– Thư của công ty mẹ do người có thẩm quyền ký thông báo về việc thay đổi người đứng đầu

– Bản sao văn bản chấp thuận của Cơ quan cấp phép cho phép thay đổi người đứng đầu (nếu có)

– Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của người đứng đầu mới

– Bản sao các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của người đứng đầu cũ.

 

* Thông báo thay đổi nhân sự (đối với các Văn phòng đại diện do Sở Công thương quản lý):

– Thông báo thay đổi nhân sự theo mẫu (nộp 02 bản)

–  Hợp đồng lao động, sơ yếu lý lịch của nhân viên mới

– Đối với nhân viên thôi việc: Bản sao các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của nhân viên cũ

 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc và thông báo hoạt động 02 bản bằng tiếng Việt

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm,giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: