Điều kiện ưu đãi đầu tư doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

закладки гашиш смоленск отзывы 1. Cơ sở pháp lý

follow  Luật đầu tư nước ngoài số 59/2005/QH11;

Nghị định 108/2006/NĐ – CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

2.  Nội dung tư vấn

 Theo quy định tại Điều 32 Luật đầu tư năm 2005 thì điều kiện để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư gồm: lĩnh vực đầu tư phải thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư phải là một trong các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư.


thủ tục bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực ưu đãi đầu tư gồm:

+          Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới;

+         Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo;

+         Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản; làm muối;

+         Sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới;

+         Sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật hiện đại;

+         Bảo vệ môi trường sinh thái;

+         Nghiên cứu, phát triển và ươm tạo công nghệ cao;

+         Sử dụng nhiều lao động;

+         Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, các dự án quan trọng, có quy mô lớn;

+         Phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục, thể thao và văn hóa dân tộc;

+         Phát triển ngành, nghề truyền thống;

+         Những lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích

Địa bàn ưu đãi đầu tư:

+         Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+          Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

Ngoài ra, đối với các dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao năng suất, năng lực kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường nếu thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư nêu trên cũng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.


thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Các Bình Luận:

Bình luận: