Hướng dẫn thủ tục giải thể văn phòng đại diện nước ngoài

Cơ sở pháp lý của việc giải thể văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam được quy định cụ thể trong Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

>> Thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam

>> Thành lập VPĐD nước ngoài tại Việt Nam

 

http://www.smif.com.ua/velocity/kupit-marihuana-visokovsk.html Hồ sơ giải thể

Hồ sơ được nộp tại Sở Công Thương, gồm

– Thông báo chấm dứt hoạt động (công ty mẹ ký tên đóng dấu)

– Bản gốc GP thành lập VPĐD

– Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế

– Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ

watch
thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại việt Nam

 

THỦ TỤC GIẢI THỂ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN:

BƯỚC 1:

Làm thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của VPĐD ( do công ty mẹ ký tên, đóng dấu)

BƯỚC 2:

– Thanh toán các khoản nghĩa vụ đối với người lao động, trụ sở..

– Làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân của trưởng văn phòng và tất cả nhân viên làm việc tại văn phòng đến thời điểm đóng cửa.

– Thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan khác theo quy định của pháp luật ( nếu có).


thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký kinh doanh

HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM CÓ:

– Tờ khai quyết toán

– Giấy xác nhận lương (do công ty mẹ xác nhận)

– Bảng kê số ngày cư trú

– Bảng tính chi tiết thuế TNCN

– Chứng từ nộp thuế

– Hợp đồng thuê nhà

– Hộ chiếu của trưởng VP (sao y)

– Tờ khai quyết toán

– Bảng tổng hợp thu nhập

– Bảng chi tiết thu nhập

– Giấy ủy quyền quyết toán

– Chứng từ nộp thuế

– Trường hợp BHXH và BHYT do người lao động tự chi trả phải nộp chứng từ BHXH hoặc quyết toán BHXH

– Giấy quyết định nghĩ việc của nhân viên

BƯỚC 3:

– Đăng báo + trả dấu tại công an.

BƯỚC 4:

Nộp hồ sơ hoàn tất thủ tục tại Sở Công Thương, Gồm:

– Thông báo chấm dứt hoạt động (công ty mẹ ký tên đóng dấu)

– Bản gốc GP thành lập VPĐD

– Bản sao giấy tờ chứng minh VPĐD đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế

– Văn bản xác nhận đã hoàn tất các khoản nợ

– Thanh lý HĐ thuê trụ sở

– Giấy xác nhận đã trả dấu

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ khác như: giấy phép kinh doanh rượu, giấy phép kinh doanh thuốc lá, giy phép trang thông tin đin t tng hp ICP ,thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép phân phối bán buôn rượu, giấy phép phân phối bán buôn thuốc láthủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư công ty nước ngoài tại việt nam, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại việt nam, thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

__________________________________

Liên Minh Law – Công ty Luật Cao Hải Nam và Cộng Sự

CAO HẢI NAM

Hotline: 09 0283 0283

Website: http://lienminhlaw.vn/

Email: caohainam@outlook.com – nam.caohai@lienminhlaw.vn

Địa chỉ:  P1513 Toàn nhà 4F KĐT  Trung Yên – Trung Hòa – Cầu Giấy – HN.

Các Bình Luận:

Bình luận: